Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

豆乳

Posted by tshiumui. Comments (2).

騎鐵馬的朋友送阮伊家己做的豆乳(tāu-jú,『豆腐乳』),甘甘,袂死鹹,配飯真好食。

豆乳

豆乳

Read more »

芋蔥餅

Posted by tshiumui. Comment (0).

拄好有芋仔,共炊予透做芋泥,佮一寡蔥仔做伙包踮嘛是家己做的餅皮內底,煎予芳芳、酥酥。天氣真冷,食好食的「芋蔥餅」(ōo-tshang-piánn,『芋頭蔥煎餅』)替參加WBC的台灣野球隊加油,讚!

芋蔥餅

芋蔥餅

Read more »

台灣古早麵

Posted by Ngaling. Comments (2).

真濟餐廳攏有開始咧賣「台灣古早味」的「台灣古早麵」(Tâi-uân kóo-tsá-mī),用油麵煮的。

台灣古早麵

台灣古早麵

Rujak Petis

Posted by Rini. Comment (0).

Rujak Petis」佮「Rujak Uleg」仝款攏是東JawaJawa Timur)好食的料理。用蝦仔醬、薟椒仔…拌瓜仔哖、山藥、豆腐、豆菜芽…,閣袂歹食的沙拉。

Rujak Petis

Rujak Petis

年輪雞卵糕

Posted by tshiumui. Comment (0).

大嫂紮「和輪」(Kazu Wa)的「年輪雞卵糕」(baumkuchen)來,「靜岡抹茶」的口味,真芳、真媠、真厚工,毋過嘛真貴,1塊無蓋大就愛$420!

年輪雞卵糕

年輪雞卵糕

有機牛皮菜

Posted by tshiumui. Comment (0).

佮同事做伙訂一寡有機的菜蔬,內底有1款藜科、甜菜屬的「牛皮菜」,算是甜菜(Beta vulgaris L.)的1款品種。第1擺食著,滑溜滑溜,略仔澀澀,佮菠薐仔略仔有成,閣袂歹食。

有機牛皮菜

有機牛皮菜

Ikan tepung kanji

Posted by Rini. Comment (0).

用多利魚(『John Dory』,『海魴』)滒卵汁、麵粉來煮「ikan tepung kanji」,滑溜滑溜,閣真好食。

Ikan tepung kanji

Ikan tepung kanji