Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

木耳絲炒麵

木耳絲炒麵(『木須炒麵』)真好料,食會飽,營養閣齊勻(tsiâu-ûn)。

木耳絲炒麵

木耳絲炒麵

Read more »

全國32間pháng店聯合推捒(tshui-sak)食健康的概念,強調「全麥健康烘焙」的商品有纖維、營養素B、E…濟濟營養成分,食了會健康,人生會彩色。

02-09/03-22舉辦「全麥健康烘焙8折優待」(『健康烘焙系列憑券 八折優惠』)的活動,有趣味的人會當去in的門市討優待券。

Read more »

涼拌瓜仔哖

涼拌瓜仔哖(kue-á-nî)冰涼涼,食脆脆,熱人(jua̍h–lâng)上四配(sù-phuè)。

涼拌瓜仔哖

涼拌瓜仔哖

Read more »

炒(tshá)是上捷(tsia̍p)用的煮食法,鼎熱,油熱,共炒料囥(khǹg)落,用猛火(mé-hué)共料搜搜(tshiau-tshiau)予熟,才閣調一下仔味。

台灣的「米粉炒」蓋(kài)出名。

炒的比較的較芳。

總是炒的油煙較厚(kāu),對肺部較傷。台灣查某癌症第一殺手就是肺癌,佮煮食定著(tiānn-tio̍h)有底代(tī-tāi)。

炒的愛用油,溫度閣懸;若用炊的、烘的…,會較健康寡。

手工麵條仔

手工麵條仔khiū 閣好食,天然閣營養,無防腐劑,無漂白。

手工麵條

手工麵條仔

Read more »

煏(piak)是用火共食物烘予焦(ta)。

四常(sù-siông)是欲予油走出來,親像「煏豬油」。

抑是欲增加芳味,親像講「雞肉先煏過較芳」。

往過較欠缺營養的時代,會掠鳥仔來「煏鳥仔巴」(piak tsiáu-á-pa)。

嘛有人講煏是用猛火(mé-hué)炒兩三下仔。按呢聽好(thìng-hó)保持原味。

燒餅

家己做的燒餅(sio-piánn)袂傷油,閣會當食著麵粉芳芳的原味。

img_0017

燒餅

Read more »