Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

金瓜米粉炒

金瓜甜閣媠,米粉芳閣Q,金瓜米粉炒,讚,囡仔囝嘛真愛食。

金瓜米粉炒

金瓜米粉炒

Read more »

牛奶杏仁豆腐

杏仁對肺管(hì-kńg)、肺部攏真好。家己做的杏仁豆腐無掺杏仁精,氣味溫和,滑溜滑溜,是一出好食閣健康的甜路。

牛奶杏仁豆腐

牛奶杏仁豆腐

Read more »

越南涼拌米粉

熱–人,食這種酸酸甜甜的涼拌米粉,誠紲喙。

越南涼拌米粉

越南涼拌米粉

Read more »

蒜頭豆油膏

家己調一寡合味的搵料(ùn-liāu),會使搵菜頭粿、卵餅、豆腐,滋味真讚。

蒜頭豆油膏

蒜頭豆油膏

Read more »

2009台北國際烘焙展」(’09 Taipei International Bakery Show)2009-03-26/29(拜四/禮拜),逐工10:00/18:00,佇世貿中心一館咧展出。門票200箍(優待票100箍),若欲去行行咧,先印1張『門票折價券』,會當省100箍。

這擺展覽的精神是「幼路創意」(『精緻創意』),展覽主題包含「台灣味投票」、「健康烘焙」,袂䆀。

真濟擔攏會當試食。中晝頓毋通食傷飽neh!

2009台北國際烘焙展

2009台北國際烘焙展

金瓜

金瓜(kim-kue,『pumpkin』,『南瓜』)有真濟營養素A、β,對目睭(ba̍k-tsiu)蓋好。皮看起來tīng-tīng,小炊過就軟矣,嘛真好食。金瓜食起來真甜,配飯、做餅、做pháng攏一等一。

金瓜品種真濟款,有大、有細,有扁、有圓,有紅、有黃。閣會當提來做鼓仔燈。

金瓜

金瓜

Read more »

柑仔蜜炒卵

柑仔蜜炒卵酸甜酸甜,營養好滋味。

柑仔蜜炒卵

柑仔蜜炒卵

Read more »