Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

炒綜合菇

菇類是一種真好的食品,聽講會使增加人體的免疫力,通對抗癌症。古早人講菇類較冷,炒的時下寡麻油,會使相協調,氣味嘛較芳。

炒綜合菇

炒綜合菇

Read more »

台南碗粿

台南碗粿(Tâi-lâm uánn-kué)真有名,確實嘛真好食。食過真濟擔,感覺佇開山路,倚民生綠園的「上舜碗粿」上好食。雖然毋是老店,毋閣用料實在,價數公道,一碗25箍。每擺轉去台南,攏愛去食一碗,閣配一碗「浮水魚羮」,這是台北食袂著的氣味。

內底有肉、鹹卵仁、香菇、蝦仁的碗稞

內底有肉、鹹卵仁、香菇、蝦仁的碗粿

Read more »

韭菜烘卵

「1月沖沖滾,2月炒韭菜」,2月韭菜(kú-tshài)上好食,俗語有咱的生活智慧。韭菜纖維濟,切幼幼佮卵煎,袂青味,袂牢嘴齒(tiâu tshuì-khí)。

韭菜烘卵

韭菜烘卵

Read more »

「彩虹日本料理店」佇台南是老店矣,佇台南市成功路249號,物件俗閣大碗,尤其是「生魚握壽司」便當,干焦160箍,真俗,莫怪定定人客滿滿。

生魚握壽司便當

「生魚握壽司」便當

Read more »

醫生攏講早頓足重要–eh,所以有閒的時,攢(tshuân)一頓較豐沛(phong-phài)的早頓。有果子yoghurt(『優格』)沙拉、咖啡,有卵、肉,囥踮(tiàm)盤仔頂,排予媠媠,沓沓仔(ta̍uh-ta̍uh-á)食,享受su-lóo(『慢活』)的生活。

予你精神百倍的早頓

予你精神百倍的早頓

Read more »

炒粉條

足久無看著粉條(hún-tiâu),這擺轉去南部看冰店有咧賣粉條,想講仝款炒米篩目(bí-thai-ba̍k)按呢炒看覓。結果,效果真讚,比米篩目閣較好吃,滑滑、QQ、芳芳的感覺,真正無地比(bô tè pí)。

炒粉條

炒粉條

Read more »

油蔥酥麵線

毋免傷複雜,毋免傷趕緊,油蔥酥麵線(iû-tshang-soo mī-suànn),簡單的食食(tsia̍h-si̍t),su-lóo(『slow』,『慢活』)的生活。

油蔥酥麵線

油蔥酥麵線

Read more »