Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

栗子

栗子(la̍t-tsí,『chestnut』)甜甜、好食閣營養,食會飽,營養素K、C閣袂少。

栗子

栗子

米芳

米芳(bí-phang),台灣上傳統的四秀,甜甜、芳芳、脆脆。

米芳

米芳

豉青木瓜

共青木瓜礤簽(tshuah-tshiam),用寡檸檬佮冰糖來豉(sīnn),冰涼涼,讚!

豉青木瓜

豉青木瓜

Read more »

2010台灣米博覽會」有真濟心適的料理,親像這出「龍眼乾肉米雞卵糕」(『桂圓米蛋糕』)就是用米做的「龍眼乾肉雞卵糕」(『桂圓蛋糕』)。真大粒,較甜一屑仔,猶袂歹食。

龍眼乾肉米雞卵糕

龍眼乾肉米雞卵糕

Hawai’i pizza

「Hawai’i pizza」(『夏威夷披薩』)的配料有ha-muh佮王梨,簡單罔簡單,真濟人愛食。

Hawai'i pizza

Hawai'i pizza

雞絲焦麵

共賰落來的雞肉裂(liah)做1絲1絲,佮煠(sa̍h)好的麵拌拌咧,就是好食的雞絲焦麵(ta-mī,『乾麵』),正港的「雞絲麵」。

雞絲焦麵

雞絲焦麵

Read more »

筍仔雞

中秋阿姊煮「筍仔雞」燒湯,媽媽食甲真歡喜。

筍仔雞

筍仔雞

Read more »