Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

酥投餅

「酥投餅」(soo-tâu-piánn,『蘇打餅乾』)酥酥脆脆,會當吸收胃酸。胃腸若䆀,不三時食2塊仔酥投餅止枵(tsí-iau)上好。

酥投餅

酥投餅

Read more »

雪梨

「雪梨」1粒大大khian(tua̋-tuā khian),12月份當著時。

雪梨

雪梨

Read more »

豆皮su-sih 2010

序大人(sī-tuā-lâng)愛食「豆皮su-sih」(『豆皮壽司』)。看起來簡單簡單,無啥料;食起來酸酸甜甜,顛倒並(phīng)「花su-sih」(『花壽司』)較有滋味。

豆皮su-sih

豆皮su-sih

Read more »

泡麵

往過的泡麵(phàu-mī)無啥料,直接就會當焦食(ta-tsia̍h),kha̋unn,kha̋unn,脆脆脆。燒滾水沖(tshiâng)落,等3分鐘,就會當止枵(tsí-iau)。簡單閣好食。

泡麵

泡麵

Read more »

人工磨咖啡機

朋友兜用人工來磨咖啡豆,煮出來的咖啡喉韻(âu-ūn)滇滇(tīnn-tīnn),比機器磨的較好啉(hó-lim)。

磨咖啡機

用人工的磨咖啡機

土王梨酥

真濟「王梨酥」攏有摻冬瓜。這號「土王梨酥」(thóo-ông-lâi-soo,『土鳳梨酥』)用「台鳳3號」的土王梨落去做,料較實在。食起來較粗絲,略仔酸酸,袂歹食。

土王梨酥

土王梨酥

Read more »

番薯薑湯

大寒(tuā-kuânn)的時,用「番薯仔囝」佮薑母煮「番薯薑湯」,毋免摻糖,食燒燒,攏袂畏寒(uì-kuânn)。

番薯薑湯

番薯薑湯

Read more »