Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

金瓜十穀濁湯

有摻芋仔、干貝(kan-puè)、卵的「金瓜十穀濁湯」(『南瓜十穀濃湯』),食燒燒、食營養、食纖維閣食氣味。

金瓜十穀濁湯

金瓜十穀濁湯

Read more »

台灣啖糝(tām-sám)的料愈來愈實在。這款「微熱山丘」的「王梨酥」嘛是用「土王梨」(thóo-ông-lâi,『土鳳梨』)做的。型長篙長篙、餡酸甜酸甜、皮芳芳酥酥。有用心閣好食。

土王梨酥

土王梨酥

Read more »

Moka Express

朋友兜有1支無咧用的咖啡鈷,型真媠,當時仔就是上古早的「Moka鈷」:「Moka Express」。

Moka Express

Moka Express

Read more »

山楊桃汁

「百年老欉」的「山楊桃」(suann-iûnn-thô)煉出來的「山楊桃汁」,有摻枸杞。抐(lā)燒滾水啉(lim),聽講會當潤喉(jūn-âu)、止嗽(tsí-sàu)。

山楊桃汁

山楊桃汁

薟椒仔炒塗豆

用薟椒仔(hiam-tsio-á)炒的塗豆(thôo-tāu)薟薟、脆脆。天氣冷,食寡「薟椒仔炒塗豆」(『辣椒花生』),較袂驚寒。

薟椒仔炒塗豆

薟椒仔炒塗豆

麻仔魚骨

麻仔魚骨(muâ-á hî-kut,『芝麻魚骨』)芳芳酥酥,會當補充鈣質。

麻仔魚骨

麻仔魚骨

烏秫米紅豆湯

「烏秫米紅豆湯」(oo-tsu̍t-bí âng-tāu-thng,『紫米紅豆湯』)聽講會當補血閣補氣(póo-khuì)。

烏秫米紅豆湯

烏秫米紅豆湯