Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

番薯糋2011

1條1條的蕃薯糋(han-tsî-tsìnn),有黃的,有茄仔色的,真媠款。家己糋的,用的油嘛較好。媠閣芳閣好食。

番薯糋

番薯糋

精力湯

一寡廠商共有毒的「塑化劑」摻佇食的、啉的內底,實在有夠夭壽。猶是啉白滾水上好。若欲較有滋味的,像講精力湯(tsing-li̍k-thng),著愛啉現絞的較妥當。

精力湯

精力湯

Gado-gado

Gado-gado』是印尼用塗豆麩(thôo-tāu-hu,『花生粉』)做醬的菜蔬沙拉。普通有豆腐、米、蝦仔餅,嘛有人摻tempe、卵、豆菜……。料真豐沛(phong-phài),略仔薟薟的滋味,真好食。

Gado-gado

Gado-gado

紫薯燒

同事調單位,送逐家用2種番薯做的『紫薯燒』(tsí-tsî-sio)。真媠款,較甜淡薄。

紫薯燒

紫薯燒

藍莓

「藍莓」(nâ-m̂,『blueberry』)佮「小紅莓」仝款是「Vaccinium屬」的植物。營養素C、B6真濟,對頭腦袂䆀。

藍莓

藍莓

柑仔蜜臭豆腐

用「綠主張」的臭豆腐來煮「柑仔蜜臭豆腐」(kam-á-bi̍t tshàu-tāu-hū),閣有八角芡芳(khiàn-phang)的特殊氣味。

柑仔蜜臭豆腐

柑仔蜜臭豆腐

烏豆奶

「烏豆」(oo-tāu,『黑豆』)學名Glycine max L.,用來做「烏豆奶」(oo-tāu-ling,『黑豆漿』)營養閣好啉。

烏豆奶

烏豆奶