Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

雞絲菜心涼拌

天氣熱,去食酸酸、甜甜的越南料理,較開脾。雞絲、菜心、醬料組合起來就變做1出有越南特色的「雞絲菜心涼拌」(ke-si tshài-sim liâng-puānn,『shredded chicken salad』)矣。

雞絲菜心涼拌

雞絲菜心涼拌

甜菜根

甜菜根(tinn-tshài-kin,『beetroot』)媠閣營養,會當做糖,有「甜菜紅素」(『betacyanin』)會當抗氧化,閣有葉酸、C、A…。小煠過,湯營養閣好啉,甜菜根用醋閣小豉一下,冰涼涼,真好食。

豉過的甜菜根

豉過的甜菜根

Read more »

薁蕘2011

家己洗的薁蕘(ò-giô,『愛玉』),感覺料真實在。摻寡糖水、檸檬,冰涼涼,讚!

薁蕘

薁蕘

Read more »

白鳳菜

山友家己種的「白鳳菜」(pe̍h-hōng-tshài)學名Gynura formosana,佮紅鳳菜仝「屬」無仝「種」,是台灣的特有種。食起來仝款滑溜滑溜。市面無地買,閣是有機的,卯著!

白鳳菜

白鳳菜

Read more »

紅豆菜炒卵

家己用紅豆仔翕豆菜,佮卵做伙炒,豆菜脆脆,卵芳芳,口味清爽。

紅豆菜炒卵

紅豆菜炒卵

Read more »

軟絲仔

軟絲仔(nńg-si-á,軟翼仔,nńg-si̍t-á,『Bigfin reef squid』,『萊氏擬烏賊』)學名Sepioteuthis lessoniana,台灣有才調用飼的。

軟絲仔

軟絲仔

柑仔蜜豆包

「綠主張」買的豆包柑仔蜜做伙煮,閣摻一寡蔥頭,營養閣好食。先生人看著這出菜,毋知面會青恂恂(tshenn-sún-sún)袂?

柑仔蜜豆包

柑仔蜜豆包

Read more »