Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

印尼烏糖

印尼來的烏糖(oo-thn̂g)生做真古錐,定提來泡咖啡用。

印尼烏糖

印尼烏糖

雞排

本底無啥人欲食的雞胸肉,糋(tsìnn)做芳芳酥酥的「雞排」(ke-pâi),變做台灣的名產。

雞排

雞排

Read more »

阿母愛食冰冰涼涼的,彼工阿兄專工紮「麻糍ai-sirh-khu-lin-mu」來,麻糍(muâ-tsî)做外口皮,內底包「ai-sirh-khu-lin-mu」(『ice cream』、『冰淇淋』),真大粒,略仔較甜寡,2个人食1粒拄拄好。

麻糍ai-sirh-khu-lin-mu

麻糍ai-sirh-khu-lin-mu

Read more »

蜜棗乾

蜜棗有2種,蜜棗乾(bi̍t-tsó-kuann)是用李仔彼種歐洲李仔(有當時仔嘛叫做蜜棗)曝乾做的,毋是棗仔彼種蜜棗。美國加洲出產上濟。蓋營養,真好食。

蜜棗乾

蜜棗乾

彼工去「李掌櫃」食細份的「招牌麻仔醬焦拌麵」(『Signature noodles with sesame paste』,『招牌麻醬乾拌麵』),簡單、好食,嘛袂食傷過頭濟,對身體無負擔。毋過會較緊消化,較快枵。

招牌麻仔醬焦拌麵

招牌麻仔醬焦拌麵

Tahu Isi

『Tahu isi』(『fried stuffed tofu』)又閣號做『tahu brontak』,是印尼的啖糝,用豆腐包米粉、菜蔬…來糋(tsìnn),欲食的時四常會閣配薟椒仔。食起來外口酥酥、脆脆,內底軟軟、QQ。略仔有成淡水的a-geh。閣袂歹食喔!

Tahu isi

Tahu isi

Read more »

香茅烘豬排飯

「香茅烘豬排飯」(hiong-hm̂ hang ti-pâi pn̄g,『lemongrass grilled pork chops with rice』,『香烤豬排飯』)是越南式口味的排骨飯,芳芳、酥酥的排骨,搵酸酸、甜甜的搵料,配飯食拄拄好。

香茅烘豬排飯

香茅烘豬排飯