Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

蔭瓜仔糜

阿媽鬥假喙齒,這幾工無啥會當哺,拄好進前親姆送阿媽伊家己豉的蔭瓜仔,就煮「蔭瓜仔糜」(ìm-kue-á-muê)予阿媽食看覓。

蔭瓜仔糜

蔭瓜仔糜

Read more »

烘半雞

生日的時,叫KFC的料理來食,內底的「烘半雞」(hang-puànn-ke,『烤半雞』,『roasted half chicken』)看起來媠款,食起來嘛好食。那擘那食,閣不止仔好耍。

烘半雞

烘半雞

豆雞

豆雞(tāu-ke,『素雞』)是豆仔類的加工品,略仔食一屑仔閣袂歹食,毋通食傷濟就是。

豆雞

豆雞

馬鈴薯酥

有當時仔枵饞(iau-sâi),想欲食一寡鹹的四秀仔。揣著這號較健康淡薄的「馬鈴薯酥」(má-lîng-tsî-soo),用海鹽、日頭花油,有的有摻柑仔蜜抑是菠薐仔,較袂油,較袂鹹,冇冇、酥酥,食著閣略仔會紲喙。

馬鈴薯酥

馬鈴薯酥

Cappuccino

意大利傳來的咖啡「cappuccino」是用「espresso」做底,摻牛奶,上頂懸是牛奶沫。暗頭仔,起風矣,啉1杯燒燒的cappuccino 真好。

Cappuccino

Cappuccino

炭烘雞排

炭烘雞排(『炭烤雞排』)口味並糋的雞排較好,嘛較健康淡薄。食的時臭火焦的部份愛揀掉。

炭烘雞排

炭烘雞排

Bih-luh

Bih-luh(bi-luh,bì-luh,『beer』,『ビール』,『啤酒』)又閣號做「麥仔酒」(be̍h-á-tsiú),是用麥仔抑是其他穀類來激的酒,酒精成分較少。通世界水、茶米茶以外,啉第3濟的飲料。

Bih-luh

Bih-luh