Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

山鱸魚

去烏來行踏,佇「阿玉」彼搭的餐廳食山菜,內底有1出用山泉水飼的「山鱸魚」(suann-lôo-hî)。肉質閣真幼。

山鱸魚

山鱸魚

 

茄仔

茄仔(kiô-á,『eggplant』,『ナス』)嘛號做「紅皮菜」(âng-phuê-tshài),學名Solanum melongena,會當,會當,營養素Mn、B5、B6、B9真濟,好食、好看閣營養。

煠茄仔

煠茄仔

Read more »

甜柿2011

這馬甜柿(tinn-khī)大出,閣甜。

甜柿

甜柿

Read more »

:(「細漢時陣紅豆餅」(『小時候紅豆餅』)看起來古早款,食起來嘛古早款,無啥料。佮管仔粿無仝。

細漢時陣紅豆餅

細漢時陣紅豆餅

Read more »

煎檳榔

共檳榔切爿,佮荖葉(láu-hio̍h,『daun suruh』,『daun sirih』)、冰糖做伙煎(tsuann)做汁來啉,聽講對女性身體真好,佇印尼真時行。

煎檳榔

煎檳榔

Read more »

薑黃飯

佇印尼做生日的時,定定會煮『nasi kuning』,也就是「薑黃飯」(kiunn-n̂g-pn̄g),來相請。飯用薑黃、椰子奶佮一屑仔鹽來煮,另外閣配一寡菜,就是1出好食的薑黃飯。

薑黃飯

薑黃飯

Read more »

半筋牛肉焦麵

這馬物件貴參參,1碗普通的「半筋牛肉焦麵」就愛NT$100。 :(

半筋牛肉焦麵

半筋牛肉焦麵