Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

塗豆豆腐

豆腐煎予小可酥酥,塗豆嘛略仔煎一下,卵白質真豐富,免食肉營養就有夠的「低碳」(kē-thuànn)料理。酥酥軟軟的豆腐,芳芳酥酥的塗豆,一屑仔豆油,真開脾。

塗豆豆腐

塗豆豆腐

三絲杏鮑菇

共ji̋n-jín、木耳、杏鮑菇切絲做伙炒,媠閣芳。杏鮑菇看起來親像豆乾,毋過加較Q,加較營養,加較好食。

三絲杏鮑菇

三絲杏鮑菇

白帶魚

囡仔半暝出海去釣魚,風湧大,閣有釣著「白帶魚」(pe̍h-tuà-hî,『beltfish』),無簡單。白帶魚學名Trichiurus lepturus,囡仔時陣便當內底若有紮1塊仔白帶魚,就食甲歡喜甲…。

白帶魚

白帶魚

海產煎餅

看著韓國式的「海產煎餅」(hái-sán tsian-piánn,『海鮮煎餅』),共買來食看覓。外口皮煎酥酥,內底的料有花枝、蝦仔、ji̋n-jín…。是猶袂歹食,毋過1塊愛NT$250,食著較燒烙。

海產煎餅

海產煎餅

仙桃

同事兜有家己種「仙桃」(sian-thô,『canistel』,『eggfruit』,『蛋黃果』),學名Pouteria campechiana,愛囥予軟才來食,看起來成卵仁,食起來親像鬆鬆鬆的番薯,真甜。

仙桃

仙桃

Read more »

雙色菜心

阿媽愛食菜心(tshài-sim),萵仔菜(ue-á-tshài,『萵苣』)抑是高麗菜(ko-lê-tshài)的菜心做伙豉,2種青青的色水,真好食,真媠。 (~_~)

雙色菜心

雙色菜心

Read more »

肉桂

肉桂(jio̍k-kuì,『cassia』)學名Cinnamomum aromaticum,屬樟仔科,味真強,會當做藥仔、芳料。做肉桂捲來配咖啡,真正讚。 (^_^)

肉桂粉

肉桂粉

Read more »