Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

一神湯

四神湯營養閣好食,路邊看著,買轉來,才知是「一神湯」(it-sîn-thng),干焦有薏仁佮豬腸仔…。

一神湯

一神湯

雪花酥

去朋友兜,伊請阮食茶配嘉義來的「雪花酥」(seh-hue-soo)。本底四四角角的「四角酥」(『方塊酥』)較大塊,雪花酥加較細塊,閣有5種口味。傳統嘛咧求新求變!

雪花酥

雪花酥

酸菜白肉火鍋

天氣寒凍,來去食「酸菜白肉火鍋」(sng-tshài pe̍h-bah hué-ko)食燒燒。「酸菜」是用高麗菜豉的,佮用芥菜豉的鹹菜無仝。火鍋內底燒火炭,真心適的設計。

酸菜白肉火鍋

酸菜白肉火鍋

冬節2011

昨昏12-22是冬節(tang-tseh,『冬至』,『winter solstice』),咱人11月28,俗語講:「冬節佇月尾,烏寒正二月。」毋知有影無?有的所在講冬節是「小年兜」(sió-nî-tau),閣有的所在直接共冬節當做1年的開始,袂輸咧過年。莫怪台灣人咧講食「冬節圓」(tang-tseh-înn)就加1歲矣。

冬節圓

冬節圓

羊奶饅頭仔

嫂仔對台中紮「羊奶饅頭仔」(iûnn-ling bán-thô-á,『羊奶小饅頭』)來,細細粒仔真古錐。羊奶的味真芳,袂臊。略仔較甜淡薄。

羊奶饅頭仔

羊奶饅頭仔

鹹沙塗豆

親姆來看阿媽,紮in宜蘭冬山河溪墘遐的「鹹沙塗豆」(kiâm-sua thôo-tāu,『沙地花生』)來。塗沙有食著海水,種出來的塗豆氣味無啥仝,鹹芳鹹芳,有影真好食。

鹹沙塗豆

鹹沙塗豆

Ua-sá-bih塗豆

去關西騎鐵馬,順紲買這號「ua-sá-bih塗豆」(ua-sá-bih thôo-tāu,『芥末花生』)轉來做四秀。強調台灣塗豆、古法製造、限量生產,食起來芳芳、酥酥、薟薟,食著會紲喙。

Ua-sá-bih塗豆

Ua-sá-bih塗豆