Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

青木瓜lodeh

「青木瓜lodeh」是用青木瓜為主的「sayur lodeh」,略仔脆脆的青木瓜有椰子奶的芳味,毋過真薟,一屑仔就會當配規碗飯。

青木瓜lodeh

青木瓜lodeh

綠豆沙餅

新春逐家攏會攢伴手、等路,食的物件上蓋濟。包綠豆餡的「綠豆沙餅」(li̍k-tāu-se-piánn)嘛來鬥鬧熱。雖罔有名聲,口味普普仔爾爾。

綠豆沙餅

綠豆沙餅

Read more »

蔥燒鯽仔魚

新正兄弟姊妹做伙去餐廳食飯,有1出「蔥燒鯽仔魚」(tshang-sio tsit-á-hî,『蔥燒鯽魚』)真心適,規尾燒掛烘,酥酥酥,若哺會落攏會食得。

蔥燒鯽仔魚

蔥燒鯽仔魚

番麥芳2012

大兄規家伙仔來台北,閣紮in遐的「番麥芳」(huan-be̍h-phang,『玉米花』)來,強調健康概念,無摻酥油(『氫化植物油』),毋過較袂囥得。綜合口味的,有幾若色,媠閣好食。

番麥芳

番麥芳

蝦卷

蝦卷(hê-kńg,『蝦捲』)煎甲芳芳、酥酥,阿媽真愛食。飯猶未添,就食欲規條去。

蝦卷

蝦卷

韭菜水餃

阿媽上愛食包韭菜的「韭菜水餃」(kú-tshài tsuí-kiáu)。這馬外口咧賣1粒5箍,10粒50箍,就食甲歡喜甲…。

韭菜水餃

韭菜水餃

法國俗pháng

阿媽較無愛食家己做的俗pháng,就想寡撇步,變化一下。抐寡卵汁,共俗pháng 切薄,搵卵汁,小煎一下,芳芳、酥酥的「法國俗pháng」(huat-kok sio̍k-pháng,『法國土司』)就上桌矣!

法國俗pháng

法國俗pháng