Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

香瓜仔心(hiunn-kue-á-sim,『龍鬚菜』)摻一寡mi-sooh(豆醬,『味噌』,『みそ』)炒蒜頭,脆脆閣甘甜。

Mi-sooh香瓜仔心

Mi-sooh香瓜仔心

芋仔包

無閒家己做芋仔饅頭,買義美包芋泥的「芋仔包」(ōo-á-pau,『芋頭包子』)來食嘛袂䆀,毋過伊的芋泥有較甜淡薄。

芋仔包

芋仔包

Read more »

放山雞油雞

去換鐵馬的輪仔,轉來的路裡經過民生東路的「放山雞專售店」(台北市民生東路五段34-1號,02-27617168),媽媽愛食這種用放山雞做的「油雞」(iû-ke),就順紲共交關一下,1份愛NT$400,食著真燒烙。

放山雞油雞

放山雞油雞

豆菜雞絲

雞胸肉較澀,裂做雞絲就有真濟變化,冷盤的拌菜心涼粉…,抑是炒麵、炒豆菜…。「豆菜雞絲」(tāu-tshài ke-si,豆芽雞絲)清清仔,比較的較袂遐油。雞絲愛先炒一下,才閣囥豆菜落去做伙炒,隨好。

豆菜雞絲

豆菜雞絲

紅龜粿

台灣傳統的「紅龜粿」(âng-ku-kué),秫米皮、豆沙餡,QQ、甜甜,真久無食著矣。

紅龜粿

紅龜粿

Read more »

巴西烘麻糍

「巴西烘麻糍」(Pa-se hang-muâ-tsî,『巴西燒烤麻糬』)是用麵粉做的,毋是用米。外型䆀䆀仔,食起來猶真Q,閣袂歹食。食著之龜力佮原味2款口味。

之龜力巴西烘麻糍

之龜力巴西烘麻糍

Read more »

烘番薯2012

鼻著「烘番薯」(hang-han-tsî,『烤地瓜』)的芳味,共買幾條仔來止枵饞。內底有1條看起來閣不止仔成台灣,真心適。

烘番薯

烘番薯