Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

真珠奶茶

台灣的「真珠奶茶」(tsin-tsu ling-tê,『珍珠奶茶』)真出名,大粒粉圓,大杯牛奶茶。較甜寡,卡路里嘛較懸,毋過名聲迵四海。

真珠奶茶

真珠奶茶

Read more »

茶鵝

五日節大嫂紮「茶鵝」(tê-gô)來,真好食,用薰的嘛較袂油,媽媽食甲真歡喜。

茶鵝

茶鵝

Read more »

烏麥仔汁

無酒精的bì-luh,「烏麥仔汁」(oo-be̍h-á-tsiap,『黑麥汁』)。

烏麥仔汁

烏麥仔汁

 

雞仔煙

拜一下班走去民生東路的「放山雞專售店」(台北市民生東路五段34-1號,02-27617168)買用煙落去薰的「雞仔煙」(ke-á-ian,『煙燻放山雞』),無像遐油,會當掛皮食,閣不止仔好食,毋過定定買袂著。

雞仔煙

雞仔煙

 

 

海底燕窩

共「珊瑚草」(suan-ôo-tsháu)佮龍眼乾肉做伙燃,珊瑚草會溶去,像菜燕仝款。小囥一下就會當直接啉。若冷去,就會堅凍,變做果子凍,冰冰箱,隨時通食涼。

燒的龍眼乾肉珊瑚草

燒的龍眼乾肉珊瑚草

Read more »

梅仔饅頭

山友家己做的「梅仔饅頭」(muî-á bán-thô),純手工,型真媠,略仔甜甜、酸酸的滋味,真厲害。

梅仔饅頭

梅仔饅頭

Read more »

竹笙芽根

食起來QQ的「竹笙芽根」(tik-sing gê-kin),沓沓仔哺,滋味閣袂䆀。

竹笙芽根

竹笙芽根