Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

無花果

無花果(bû-hua-kó,『fig』)甜甜,真好食。會當曝乾(pha̍k-kuann),嘛會當提來做phái

無花果

無花果

Read more »

尖石次郎甜柿

去新竹尖石騎鐵馬,順紲買寡「次郎甜柿」(tshù-lông tinn-khī),甜閣脆。

尖石次郎甜柿

尖石次郎甜柿

Read more »

燒酒雞

東北季風來,暗時仔變較冷。煮「燒酒雞」(sió-tsiú-ke)來食,補一下仔元氣。

燒酒雞

燒酒雞

麻仔餅

有當時仔半晡腹肚枵,想欲食四秀仔。家己做寡「麻仔餅」(muâ-á-piánn,『芝麻小餅乾』),芳芳、酥酥,止枵饞。

麻仔餅

麻仔餅

Read more »

北埔柿粿

踅「北埔老街」的時順紲買「柿粿」(khī-kué)做伴手。1盒8塊NT$150,3盒NT$400。真貴,毋過真好食。

北埔柿粿

北埔柿粿

牛角蟹

秋天天氣涼涼,食寡「牛角蟹」(gû-kak-hē),加添秋天的氣味。

牛角蟹

牛角蟹

Nasi tumpeng

佇Indonesia 做生日的時,定定會煮「nasi tumpeng」(錐飯,tsui-pn̄g)。上捷用摻薑黃佮椰子奶的薑黃飯(nasi kuning)做,嘛有白的(摻椰子奶)佮紅的(摻紅糖佮椰子奶)。

Nasi tumpeng

Nasi tumpeng