Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

海鯽仔

海鯽仔」(hái-tsit-á,『高鼻海鰶』)學名Nematalosa nasus,這馬1尾愛NT$40,較罕咧食著,食起來佮肉鯽仔閣有成。

海鯽仔

海鯽仔

Nasi lalapan

朋友做「nasi lalapan」送逐家食,西Jawa 口味的「菜蔬飯」,四常配真濟薟椒仔醬來食。

Nasi lalapan

Nasi lalapan

Bogai 山蕉

去Bogai耍的時,順紲買的「山蕉」(suann-tsio),規大枇(pî)才NT$50。聽講比埔里的山蕉閣較好食…。

Bogai 山蕉

Bogai 山蕉

Bogai 秫米薟椒仔

Bogai古意的原住民序大家己種的「秫米薟椒仔」(tsu̍t-bí hiam-tsio-á,『糯米椒』),略仔炒一下就真好食。嘛會當摻寡魚脯仔抑是豆乾做伙炒。一屑仔都袂薟,閣真鮮甜(tshinn-tinn)。

Bogai 秫米薟椒仔

Bogai 秫米薟椒仔

Bogai段木香菇

去南投Bogai (武界)迌,有1个活動是挽鮮的「段木香菇」(tuānn-bo̍k hiunn-koo),真心適。1公斤NT$250。香菇嘛不止仔好食。

段木香菇

段木香菇

Read more »

九層炊

客家口味的「九層炊」(káu-tsàn-tshue,『九重糕』)甜甜、軟軟、QQ,媠款閣好食。

九層炊

九層炊

 

Panettone

意大利口味的「panettone」(『潘娜多尼』)聽講是古早叫做Toni 的少年家發明的。伊共做害去的pháng 摻葡萄乾、bá-tah、卵…重烘過,煞人人呵咾,tsua̋ⁿ 號做「Pan de Toni」(Toni 的pháng),尾仔才演變做「panettone」。配葡萄酒食上蓋合。

Panettone

Panettone

Read more »