Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

台灣古早麵

真濟餐廳攏有開始咧賣「台灣古早味」的「台灣古早麵」(Tâi-uân kóo-tsá-mī),用油麵煮的。

台灣古早麵

台灣古早麵

Rujak Petis

Rujak Petis」佮「Rujak Uleg」仝款攏是東JawaJawa Timur)好食的料理。用蝦仔醬、薟椒仔…拌瓜仔哖、山藥、豆腐、豆菜芽…,閣袂歹食的沙拉。

Rujak Petis

Rujak Petis

年輪雞卵糕

大嫂紮「和輪」(Kazu Wa)的「年輪雞卵糕」(baumkuchen)來,「靜岡抹茶」的口味,真芳、真媠、真厚工,毋過嘛真貴,1塊無蓋大就愛$420!

年輪雞卵糕

年輪雞卵糕

有機牛皮菜

佮同事做伙訂一寡有機的菜蔬,內底有1款藜科、甜菜屬的「牛皮菜」,算是甜菜(Beta vulgaris L.)的1款品種。第1擺食著,滑溜滑溜,略仔澀澀,佮菠薐仔略仔有成,閣袂歹食。

有機牛皮菜

有機牛皮菜

Ikan tepung kanji

用多利魚(『John Dory』,『海魴』)滒卵汁、麵粉來煮「ikan tepung kanji」,滑溜滑溜,閣真好食。

Ikan tepung kanji

Ikan tepung kanji

Lumpia

Lumpia 是Indonesia 口味的潤餅(lūn-piánn),四常配薟椒仔做伙食。

Lumpia

Lumpia

Read more »