Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘麵’

白醬干貝麵

朋友送阮伊家己做的白醬,用來煮意大利白醬干貝麵,料實在,幸福滿墘。

白醬干貝麵

白醬干貝麵

Read more »

素食烏龍炒麵

烏龍麵(oo-liông-mī,『うどん』)湯的、炒的攏真好食。用「四國香川」的「讚岐烏龍麵」來炒的麵,真Q。

素食烏龍炒麵

素食烏龍炒麵

泡麵

往過的泡麵(phàu-mī)無啥料,直接就會當焦食(ta-tsia̍h),kha̋unn,kha̋unn,脆脆脆。燒滾水沖(tshiâng)落,等3分鐘,就會當止枵(tsí-iau)。簡單閣好食。

泡麵

泡麵

Read more »

雞絲焦麵

共賰落來的雞肉裂(liah)做1絲1絲,佮煠(sa̍h)好的麵拌拌咧,就是好食的雞絲焦麵(ta-mī,『乾麵』),正港的「雞絲麵」。

雞絲焦麵

雞絲焦麵

Read more »

牛肉炒麵

牛肉炒麵

牛肉炒麵

摵仔麵

忝(thiám)的時,來1碗燒燒的「摵仔麵」(tshi̍k-á-mī,「切仔麵」),若閣摻1片仔鵝肉,就是台灣上傳統的幸福。

摵仔麵

摵仔麵

台南焦麵

阿舍食堂」的「台南焦麵」注文足久才到位,提來煮焦麵(ta-mī,『乾麵』),口味確實猶袂䆀。

台南焦麵

台南焦麵

Read more »