Subscribe to 食春閣 Subscribe to 食春閣's comments

Posts tagged ‘菜蔬’

萵仔菜心

萵仔菜(ue-á-tshài,『萵苣』)的菜心用鹽小豉(sīnn)過,青青、脆脆,真好食。

萵仔菜心

萵仔菜心

Read more »

水蓮菜

水蓮菜(tsuí-liân-tshài,『龍骨瓣莕菜』,『white water snowflake』)又閣叫做「野蓮仔」(iá-liân-á),學名Nymphoides cristata,莖骨真長,食起來真脆、真清甜。客家庄傳統的菜蔬。

水蓮菜

水蓮菜

Read more »

松茸

「松茸」(siông-jiông,『洋菇』,『雙孢蘑菇』)學名Agaricus Bisporus,是通世界種上濟的菇類,鐵質蓋濟,好食閣營養。

松茸

松茸

豆醬炒菜瓜

豆醬炒菜瓜予菜瓜感覺閣較清甜,配飯上蓋合(ha̍h)。

豆醬炒菜瓜

豆醬炒菜瓜

Read more »

馬鈴薯沙拉冰涼涼,熱人好滋味。瓜仔哖先用鹽搦(tshio̍k)過,食起來脆脆,讚。

馬鈴薯沙拉

馬鈴薯沙拉

Read more »

蕗蕎

蕗蕎(lōo-giō,『薤』)學名Allium chinense,親像蔥仔、蒜頭,有寡食菜的人無咧食。用鹽、醋小豉一下,冰涼涼,真好食;嘛會當用炒的。

蕗蕎佮茈薑

蕗蕎佮茈薑

阿聰の鷹仔筍

阿聰の鷹仔筍」是佇觀音山用「自然農法」種出來的綠竹筍。煠過抑是炊過,冰涼涼,攏免搵搵料,直接食,有夠清甜!

炊過的鷹仔筍

炊過的鷹仔筍

Read more »